באצילות ולא באחדות: מעמד השכינה, מיעוט הלבנה וחטא אדם הראשון בקבלת הרמב"ן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהBy Emanation and not in Unity: The Status of the Shekhinah, the Diminution of the Moon, and the Sin of Adam in Nachmanidean Kabbalah’
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחספר היובל למשה אידל
כותר משנה של פרסום המארחFestschrift for Moshe Idel, Avirel Bar Levav
עורכיםאבריאל בר לבב, משה הלברטל, רון מרגולין
סטטוס פרסוםבהכנה - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי