את פתח לו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

ספרות הקבלה בראשיתה בין פתיחות לסגירות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)36-39
מספר עמודים4
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • אלוהים
  • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
  • מיסטיקה יהודית
  • פילוסופיה יהודית
  • קבלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי