אתנו-היסטוריה של יהודי לוב: [מאמר ביקורת]

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)313-319
מספר עמודים7
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך88
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית
  • יהודי לוב
  • יהודי לוב וסביבתם: אסופת מחקריו האתנו-היסטוריים של הרווי גולדברג (ספר ערוך)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי