אתיופיה - נצרות, אסלאם, יהדות

חגי ארליך, סטיב קפלן, הגר סלמון, אבישי בן-דרור (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

קורס זה עוסק בממד הדתי ובתפקידו בתולדותיה של אתיופיה, משחר ימי הביניים ועד ימינו. חלקו הראשון דן בנצרות האתיופית כמסגרת הערכים התרבותית והפוליטית של הרוב ההגמוני, אלה שכוננו את הקיסרות האתיופית והנהיגוה לאורך הדורות. הקורס ינתח את רכיביה הרוחניים-תאולוגיים של הנצרות האתיופית המיוחדת, את התפתחותם ואת תפקידם בהיסטוריה של המדינה ובמערכת יחסי החוץ שלה. החלק השני דן באסלאם ובאתיופיה. קהילות אסלאמיות רבות היוו חלק מהמארג האתיופי, ובימינו הם מהווים כמחצית מהאוכלוסייה. הקורס ידון במבנהו של האסלאם האתיופי, ובהתפתחותו כדתם של מיעוטים המתמודדים מול ההגמוניה הנוצרית הממלכתית. הקורס גם עוקב אחרי יחסי אתיופיה וארצות המזרח התיכון. חלקו השלישי של הקורס עוסק ביהדות אתיופיה. חלק זה ינסה להבין את מהותה של יהדות מיוחדת זאת, את אורחותיה ומנהגיה, ואת תולדותיה ומיקומה ההיסטורי בחברה האתיופית, על המגוון הדתי והחברתי שבה. --
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (מודפס)965060636X
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

ספר קורס או"פ 10333

Keywords

  • Islam -- Ethiopia -- History
  • Christianity -- Ethiopia -- History
  • Judaism -- Ethiopia -- History
  • Jews -- Ethiopia -- History
  • איסלאם -- אתיופיה -- היסטוריה
  • יהודים -- אתיופיה -- היסטוריה
  • נצרות -- אתיופיה -- היסטוריה
  • יהדות -- אתיופיה -- היסטוריה
  • אתיופיה -- היסטוריה
  • Ethiopia -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי