ארץ-ישראל המנדטורית: חברה דואלית או מציאות קולוניאלית?

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מה היה טיב היחסים בין הקהילות השונות בארץ-ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים? האם התנהלה ההתיישבות היהודית על-פי דפוסים של השתלטות קולוניאלית כבחלקים אחרים של העולם, או שמא הייתה מיוחדת במינה בקשריה עם האוכלוסייה המקומית? אביבה חלמיש בוחנת את העמדות השונות בסוגיה זו בספרות המחקר הישראלית, ועושה את דרכה ב"שדה המוקשים" האידאולוגי אל הצגת עמדה ברורה משלה, תוך שימוש זהיר במונחים טעונים וניתוח בהיר של סוגיות רגישות (תקציר מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)16-25
מספר עמודים10
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך92
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

 • ihp
 • Eretz Israel -- Economic conditions
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Imperialism
 • Jewish-Arab relations
 • Social isolation
 • אימפריאליזם
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
 • ארץ ישראל -- כלכלה
 • התבדלות חברתית
 • יהודים וערבים

RAMBI publications

 • rambi
 • Palestinian Arabs -- Eretz Israel -- History
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period

פורמט ציטוט ביבליוגרפי