ארץ החיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

"ארץ החיים" היא כינוי פואטי לעולם הזה, עולמם של האנשים החיים, אבל גם - אחד משמותיה הרבים של ארץ ישראל. א"י היא ארץ החיים - כפשוטו, כלומר הארץ שאפשר לחיות בה חיים של אמת, והיא גם "ארץ החיים" - לשון סגי נאור: ארץ שטוב למות בה, כי לנקבר בה מובטחים חיי נצח. מתוך הרצאה שנישאה ביום עיון של המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה באוניברסיטה הפתוחה (תקציר מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)18-19
מספר עמודים2
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך43
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

  • ihp
  • ארץ ישראל ביהדות
  • יהדות ומוות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי