ארץ אוכלת יושביה: "תרגילים בעברית שימושית" לדן פגיס ו"שירת הסטיקר" לדויד גרוסמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר משווה בין שיריהם של דן פגיס ודוד גרוסמן, ומדגים כיצד יכולה השירה הפוליטית לאמץ לעצמה דרך ביטוי העוקפת את צרכי הפרסום הדחוף של השירים, ואיננה כורכת אותם עם אירוע אקטואלי קונקרטי. המחברת מראה כיצד מבצעים הטקסטים הזרה לשונית השוברת את הרגליות השפה, ומתוך כך את הרגליות מציאות, וחושפת את השבר והטראומה של המצב הפוליטי בארץ
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)84-95
מספר עמודים12
כתב עתעלי שיח
כרך57
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp
  • Political poetry
  • גרוסמן, דוד (סופר) -- שירת הסטיקר (שיר)
  • פגיס, דן -- תרגילים בעברית שמושית (שיר)
  • שירה פוליטית

RAMBI publications

  • rambi
  • פגיס, דן -- 1930-1986 -- תרגילים בעברית שימושית
  • גרוסמן, דויד -- 1954- -- שירת הסטיקר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי