ארגונים הפעילים למען איכות הסביבה והחיים בישראל

Orr Karassin

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמסמך עמדה 2: סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל
עורכיםי. אבנימלך, א. אילון
מוציא לאורמוסד נאמן
מספר עמודים15
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

פורמט ציטוט ביבליוגרפי