ארגון המחשב ותכנותו

אריה פיקז, Judith Gal-Ezer

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהComputer Organization and Programming
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

Keywords

  • Computer programming
  • Computers -- Programming
  • Electronic computer programming
  • Electronic data processing -- Programming
  • Electronic digital computers -- Programming
  • Programming (Electronic computers)
  • ULI

פורמט ציטוט ביבליוגרפי