"אקסודוס" - המקרה הפרטי והמשמעות הכללית

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)384-390
מספר עמודים7
כתב עתהציונות
כרךי"ח
סטטוס פרסוםפורסם - 1994

IHP publications

 • ihp
 • Aliyah Bet (1933-1948)
 • העפלה
 • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)

RAMBI publications

 • rambi
 • חלמיש, אביבה -- 1946- -- אקסודוס - הסיפור האמיתי
 • יציאת אירופה תש"ז (אוניית מעפילים)
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Eretz Israel -- Aliyah
 • Eretz Israel -- Relations -- Great Britain
 • Great Britain -- Relations -- Eretz Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי