אסף ידידיה, ביקורת מבוקרת: אלטרנטיבות אורתודוקסיות ל"מדע היהדות' 1873-1956 [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

תקציר

ספרו של ידידיה אסף מעורר מחשבה מעבר למה שכתוב בו. התנגדותם של אנשי מדע היהדות האורתודוכסי למדע היהדות אינה רק אפולוגטיקה אורתודוכסית של היהדות המסורתית. את טיעוני הדוברים האורתודוכסים השונים אפשר להבין גם כחלק מרוח הזמן של התנגדות במחשבה האירופית לפוזיטיביזם בכלל ולהיסטוריציזם בפרט. אפשר אפוא שהחוקרים האורתודוכסים שהתנגדו להיסטוריה שאין עמה לקח דתי היו מסכימים עם ניטשה שיצא נגד "פרי עץ דעת שאין עמו פרי עץ חיים" או ידיעה המביאה עמה רפיון מעש". (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)145-150
מספר עמודים6
כתב עתזהויות
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • חוכמת ישראל (תנועה)
  • ידידיה, אסף -- ביקורת מבוקרת
  • מדעי היהדות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי