אסלום בכח של יתומים בתימן: תגובות היהודים ודפוסי התנהגות של מוסלמים

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)82-110
מספר עמודים29
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך62
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

IHP publications

  • ihp
  • אסלאם -- תימן
  • גזירות נגד יהודים
  • ד'ימים (בני חסות)
  • התאסלמות
  • יהודי עדן
  • יהודי תימן
  • יהודים ומוסלמים
  • יתומים
  • נישואים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי