אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי

גיא מירון (עורך), סקוט אורי (עורך)

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתגיליון מיוחד

שפה מקוריתעברית
מספר עמודים443
כרךפה
מס'א-ד
פרסום על ידי מומחהציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
מוציא לאורמרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

פורמט ציטוט ביבליוגרפי