אנדרה גלוקסמן: דרכו של מתפכח: אחרית דבר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומה Glucksman's Way to Consciousness: the Postface Essay
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאנדרה גלוקסמן, שיח השנאה
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת כרמל
עמודים233-263
מסת"ב (מודפס) 9789654078214
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי