אמנציפציה ואסימילציה במחשבה הציבורית היהודית-גרמנית בשנות השלושים של המאה העשרים

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארח היהודים בהווה - כינוס ופיזור
כותר משנה של פרסום המארחבהוקרה ליוסף גורני
עורכים אליעזר בן רפאל, שלומית משולם, אבי בראלי, מאיר חזן, עופר שיף
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאוריד יצחק בן-צבי
עמודים317-334
מספר עמודים18
מסת"ב (מודפס)9789652172969
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

הערה ביבליוגרפית

גירסה מורחבת באנגלית
"Leo Baeck Institute Yearbook" 48 (2003) 165-189

RAMBI publications

  • rambi
  • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000
  • Zionism -- Germany
  • Jews -- Germany -- History -- 1933-1939
  • Jews -- Cultural assimilation -- Germany
  • Jews -- Emancipation

פורמט ציטוט ביבליוגרפי