אמנציפציה גטו וקדמה: הפולמוס על העבר היהודי ערב מלחמת העולם השנייה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מאמר זה סוקר את תולדותיו של פולמוס היסטורי שהתקיים בשלהי שנות ה-30 בעיתוני היידיש בפריז ושבו התמודדו אינטלקטואלים ופעילי ציבור יהודים מזרח אירופים עם שאלות היסוד של ההיסטוריה היהודית המודרנית. על רקע משבר הפליטים ההולך ומחמיר, הסלמת שנאת הזרים והתקדרות האופק המדיני של אירופה לקראת מלחמת עולם נוספת עלו בפולמוס זה סוגיות כמו מקומה של הקדמה בהיסטוריה היהודית, יחסם של היהודים למורשת המהפכה והערכתו מחדש של עידן הגטו. המשתתפים בפולמוס, חלק מהם תלמידיו של ההיסטוריון שמעון דובנוב, ראו בחשבון הנפש המעמיק של העם היהודי הנמצא על פרשת דרכים אמצעי הכרחי להתמודדות עם מוראות ההווה ואתגרי העתיד. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10-19
מספר עמודים10
כתב עתבשביל הזיכרון
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP publications

  • ihp
  • אמנסיפציה (יהודים)
  • גטאות
  • היסטוריה יהודית
  • היסטוריה יהודית בין שתי מלחמות העולם
  • יהודי אירופה
  • עיתונות יידיש
  • צ'ריקובר, אליהו -- 1881-1943
  • קדמה (פרוגרס)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי