אל תיקחו דוגמה מפולקסווגן: אחריות תאגידית בעידן הגלובלי: חשיבותה של קיימות

אביעד בר חיים, אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המקרה של פולקסווגן מערער את תפיסת האחריות הצרה ומלמד שאחריות כלפי בעלי המניות בלבד אין בה די כדי להבטיח שתאגידים יפעלו באופן אחראי. מחברי המאמר גילו כי רבים מהמנהלים מאמינים באחריות אישית להתנהגות התאגיד, וסבורים כי על התאגיד להתנהג באופן אחראי כלפי העובדים, הקהילה והסביבה. תרומת האחריות לסביבה, לעובדים ולכלכלה ביחס לאחריות התאגידית הייתה כ־19% בקירוב, בכל אחד מהתחומים. ממצא זה מעורר תקווה בדבר עתידה של האחריות התאגידית בישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10-16
מספר עמודים7
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • אחריות
  • אחריות חברתית של ארגונים ועסקים
  • איכות הסביבה -- מודעות צבורית
  • תאגידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי