אל-נהצ'ה אל-נסאאיה: הופעת תנועות נשים במזרח התיכון וביטוייה בעיראק

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהAl-Nahda al-Nisa’iyya: The Emergence of Women's Movements in the Middle East and the Case of Iraq
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחנשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
עמודים27-52
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-493-314-8
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי