אל מול פני הרעה: העתונות היהודית בהונגריה מול האנטישמיות משלהי שנות ה- 30 עד 1944

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)100-107
מספר עמודים8
כתב עתקשר
כרך33
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

הערה ביבליוגרפית

בהונגרית: "Múlt és Jövö" 1-2 (2004)

IHP publications

  • ihp
  • Antisemitism -- Hungary
  • Jewish press -- Hungary
  • אנטישמיות -- הונגריה
  • עיתונות יהודית -- הונגריה

RAMBI publications

  • rambi
  • Antisemitism -- Hungary -- History -- 1800-2000
  • Jews -- Hungary -- Periodicals
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Hungary

פורמט ציטוט ביבליוגרפי