אלימות ובריונות באינטרנט בקרב בני נוער: גורמי סיכון וגורמי הגנה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

הפרק סוקר את התופעה ואת השלכותיה על תחומים מגוונים בחייהם של בני נוער, בוחן את המאפיינים הייחודיים שלה (בהשוואה לאלימות המתבטאת במפגשים פנים אל פנים), מתאר סוגים של בריונות ברשת תוך כדי עיסוק ב"משתתפים" למינהם בה (קורבן, בריון וכן הלאה) ועורך בחינה מקפת של גורמי סיכון וגורמי הגנה אשר מוזכרים בספרות המחקר העדכנית בתחום. נוסף על כך מוצגות בפרק תוכניות התערבות ומניעה המשמשות להתמודדות יעילה של בני הנוער עם התופעה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל - כרך א
כותר משנה של פרסום המארחתמונת מצב של התחום ותוכני ליבה
עורכיםעמנואל גרופר, שלמה רומי
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורהוצאת מכון מופ"ת
עמודים413-446
מספר עמודים34
מסת"ב (מודפס)9789655300925
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • אלימות
  • בריונות ברשת
  • מניעת אלימות
  • תוכניות התערבות חינוכיות
  • תוכניות התערבות פסיכו-סוציאליות
  • תוקפנות אצל ילדים ונוער
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי