אלימות באינטרנט מול אלימות פנים-אל-פנים בקרב בני נוער

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מטרת המחקר הייתה לבחון מאפיינים של אלימות פנים-אל-פנים ואלימות ברשת, והקשר בין מאפיינים אלה בקרב 458 תלמידים בכתות ז' בחטיבות ביניים במרכז הארץ. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שהועברו לתלמידים בכיתותיהם. ההשוואה בין אלימות ברשת לאלימות פנים-אל-פנים נעשתה באמצעות בדיקה של תפקידי הקורבן, תוקף ועד באלימות פנים-אל-פנים ואלימות ברשת. הממצאים מצביעים על מספר גדול יותר של תלמידים המעורבים באלימות פנים-אל-פנים מאשר ברשת. נמצא קשר חיובי מובהק בין תלמידים שנפלו קורבן לאלימות ברשת ותלמידים שנפלו קורבן לאלימות מחוץ לרשת. וכן, בין הבריונים ברשת לבין בריונים מחוץ לרשת. לממצאי המחקר חשיבות במניעה והתמודדות עם אלימות ברשת. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים174-180
מספר עמודים7
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • אלימות
  • בריונות ברשת
  • משתמשים במחשבים
  • תוקפנות אצל ילדים ונוער

פורמט ציטוט ביבליוגרפי