אלה תולדות הקיבוץ: סיכום ביניים: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר " רק שביל כבשו רגלי: מציג ומסכם קשת רחבה של נושאים בתולדות התנועה הקיבוצית, ובה בעת הוא מזמין דיון, הרחבה והעמקה בעניינים רבים הנדונים בו בקצרה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)227-233
מספר עמודים7
כתב עתישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
כרך15
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • קיבוץ

פורמט ציטוט ביבליוגרפי