אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב

תמר אלמוג, יהודית גוגנהיימר, Judith Gal-Ezer, תמר וילנר, אייל משיח, דוד הראל

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהAlgorithmics: The Foundations of Computer Science
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (מודפס)9650600167
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

הערה ביבליוגרפית

rived course book of an edition form 1991

Keywords

  • ULI

פורמט ציטוט ביבליוגרפי