אלברט אינשטיין ותורת היחסות: מאה שנים של היסטוריה, מאה שנים של היסטוריוגרפיה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במאה השנים שחלפו מאז פרסם אלברט אינשטיין את מאמריו החלוציים בפיסיקה, נכתבו על אודותיו ועל תורתו חיבורים אינספור. המחבר סוקר ומנתח את הגישות השונות ואת השלבים בתולדות הכתיבה על אינשטיין ועל תרומתו למדע. בין היתר עולה השאלה המסקרנת: איך הפך אינשטיין גם בעיני הציבור הרחב, שלא בהכרח הבין את תוכנה ואת משמעותה של תורת היחסות, ל"גיבור תרבות" ול"קדוש חילוני"? והאם נפגע דימוי זה בעקבות המחקרים שהתפרסמו על אודותיו בעשורים האחרונים? אולם, הסקירה במאמר זה מאפשרת לעמוד לא רק על התמורות ביחס כלפי הפיסיקאי הנודע מכולם, אלא גם על התפתחויות חשובות במרוצת המאה העשרים באופן שבו כותבים היסטוריונים וחוקרים אחרים את תולדותיהם של המדעים (תקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)58-69
מספר עמודים12
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך97
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp
  • איינשטיין, אלברט -- 1879-1955
  • ביוגרפיה
  • היסטוריה של המדע
  • היסטוריוגרפיה
  • תורת היחסות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי