אי-ציות לחוק וא-סימטריה מוסרית בין שמאל לימין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

‫המחבר משקיף על פעולות של אי ציות לחוק של השמאל הפוליטי ושל הימין הפוליטי. בחלקו הראשון של המאמר, הוא מבקש להגן על הנימוק המוצג לעתים, כנגד התייחסות אחידה לאי-ציות לחוק מנימוקים מוסריים שונים. בחלקו השני של המאמר, המחבר מציג נימוק שעניינו הספציפי באי סימטריה בין המקרים של אי ציות לחוק האופיינים לשמאל הפוליטי בישראל לבין המקרים של אי ציות לחוק האופייניים לימין הפוליטי. תגובתו של דניאל סטטמן למאמר זה ב"עיון" 55 : 437-444, 2006
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)195-213
מספר עמודים19
כתב עתעיון: רבעון פילוסופי
כרך55
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

IHP publications

  • ihp
  • ציות לחוק
  • שמאל וימין (פוליטיקה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי