"אי אפשר לחשוב על לא כלום": מורשתו הקולנועית של אריק רוהמר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר מאיר נקודות אחדות בפסיפס הקולנועי העצום שהותיר אחריו אריק רוהמר, הן בהקשר הקולנועי שבמסגרתו יצר את סרטיו, והן בהקשר לשינוי הדרמטי שחל בזהות הצרפתית במהלך שנות חייו של הבמאי, שינוי שמשום מה לא מצא את דרכו אל הקולנוע של רוהמר.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)24-27
מספר עמודים4
כתב עתסינמטק
כרך162
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • קולנוע -- צרפת
  • רומר, אריך

פורמט ציטוט ביבליוגרפי