אישור ניסיוני לתורת היחסות הכללית

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)84-85
מספר עמודים2
כתב עתמדע: עתון מדעי לכל
כרךכ"א
סטטוס פרסוםפורסם - 1977

IHP publications

  • ihp
  • תורת היחסות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי