אינטליגנציה רגשית, תמיכה חברתית, התמודדות, רווחה אישית ובדידות בקרב בני נוער

דורית אולניק-שמש, משה זיידנר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

אחת המטלות המרכזיות של האדם במפגש עם המציאות הסובבת אותו מתייחסת להתמודדות עם לחץ פסיכו-חברתי במצבים שיש בהם איום פוטנציאלי או אתגר, הדורשים תגובה מתאימה והסתגלות. אמנם, מידת הפגיעות ללחץ ניתנת כבר לאיתור ולהערכה על ידי מדדי אישיות שונים, אך נראה כי חסר נדבך חשוב ביחס להבדלים אינדיווידואליים, המתוארים על ידי מודלים ומדדים של אינטליגנציה רגשית (EI). האינטליגנציה הרגשית ממקדת תשומת לב ייחודית ביכולות הרגשיות ובהשפעתן על האדפטיביות של תהליך ההתמודדות. מסגרת האינטליגנציה הרגשית עשויה להעניק לפרט כלי עזר להבנת פן נוסף בעצמו ובסביבתו האנושית, שיכול להאיר את התנהלותו במצבי לחץ ואת רמת התפקוד שהוא מפגין במצבים כאלה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)40-49
מספר עמודים10
כתב עתמעגלי נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • אינטליגנציה רגשית
  • בדידות
  • לחץ פסיכולוגי
  • מתבגרים והתבגרות
  • רווחה נפשית
  • רשתות חברתיות (סוציולוגיה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי