אין לפלפל! עיתון "הצפירה" והמודרניזציה של השיח החברתי הפוליטי: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הטקסט - הפסוק הברייתא, ההלכה וכיוצא בהם הוא מקור הסמכות לדיונים שונים. הספר מציג את השינוי שחל בתפיסה זו בעת החדשה ומדגים מהלך שהתרחש בעיתון 'הצפירה' של התנגדות למעמדו של הטקסט כמקור סמכות ושל קריאה לחזור לתצפית בעובדות של הטבע. Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)420-425
מספר עמודים6
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך77
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • הצפירה (עיתון)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי