איך שהמעגל מסתובב לו: על הכלכלה המעגלית והרגולציה של מודל כלכלי-סביבתי חדש

אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחקר זה בוחן את תהליכי ההתפתחות של כלכלה מעגלית בישראל תוך ניתוח החסמים המונעים את התרחבותה, עם דגש על חסמים רגולטוריים. על אף שכלכלה מעגלית מייצרת הזדמנויות להתייעלות במשאבים בייצור ובצריכה והיא בעלת פוטנציאל לתרום להפחתת פסולת וזיהום סביבתי, מעבר מהמודל הכלכלי הליניארי הרווח אינו מתרחש מעצמו. כדי לקדם את המודל של הכלכלה המעגלית נדרשות מדיניות ורגולציה תומכות. אלה צריכות ליצור תשתית, לספקת מריצים ולהחיל דרישות מחייבות שיאפשרו לקיים מחזור חיים סגור של ייצור תעשייתי, החל משלב כריית חומר הגלם, עבור דרך עיצוב המוצר, הייצור והצריכה וכלה בטיפול בתוצרי הלוואי וחוזר חלילה. נקודת ציון ביחס להתפתחותה של מדיניות המעודדת כלכלה מעגלית בישראל הייתה בשנת 2011 עם אימוצה של החלטת הממשלה על צמיחה ירוקה. אולם,מאז, וגם לאחר אימוץ מדיניות צמיחה ירוקה בשנת 2013, היישום לא תמיד היה אחיד ולעיתים קרובות לקה בחסר. נותרו תחומים רבים שבהם ישראל לא אימצה או לא יישמה רגולציה נדרשת. מניתוח 32 הראיונות שבוצעו במחקר ולמעלה מ -50 מסמכי חקיקה ומדיניות, עולה כי ישנם שלושה תחומים עיקריים שבהם נעדרת רגולציה תומכת. היעדרה יוצר חסמים בפני התפתחותה של כלכלה מעגלית. ראשית, ביצירת שוק פעיל של חומרי גלם שניוניים ופערי מחיר לטובת חומרי גלם שניוניים לעומת חומרי גלם ראשוניים. שנית, בקביעת תקנים של עיצוב המוצר שיאפשרו המשך מחזור חיים מעגלי, שימוש מחדש, תיקון אומחזור של מוצרים ותרומה לשוק חומרי הגלם השניוניים. שלישית, בהפנמתה החצנות של הפסולת באמצעות העלאת היטל הטמנה לצורך הפיכת אלטרנטיבת המחזור לאטרקטיבית יותר. ואולם, לא די יהיה בשינויים נקודתיים אלה כדי ליצור כלכלה מעגלית מלאה ופעילה. לשם כך יידרשו שינויים מעמיקים ומתמשכים במודל המדיניות והרגולציה הקיים, תוך יצירת ממשקי תיאום וזרימה בין השלבים השונים במעגל הכלכלי. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהHow the Circle Turns –the Circular Economy and the Regulation of a New Economic-Environmental Model in Israel
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)25-93
מספר עמודים69
כתב עתמחקרי רגולציה
כרךד'
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

חלק ראשון: קיימות ואיכות הסביבה Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • איכות הסביבה -- היבטים כלכליים
 • האיחוד האירופי
 • חסמים (כלכלה)
 • ייצור
 • ישראל -- כלכלה
 • כלכלה בת-קיימה
 • כלכלה השוואתית
 • כלכלה מעגלית
 • מדיניות כלכלית
 • מדיניות כלכלית -- האיחוד האירופי
 • מדיניות כלכלית -- סין
 • מדיניות סביבתית
 • מודלים כלכליים
 • מיחזור (איכות הסביבה)
 • סין -- כלכלה
 • עיצוב המוצר
 • פסולת וסילוקה
 • צמיחה כלכלית
 • צרכנות וצריכה
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)
 • תעשייה -- היבטים סביבתיים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'איך שהמעגל מסתובב לו: על הכלכלה המעגלית והרגולציה של מודל כלכלי-סביבתי חדש'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי