איך לשמור סוד

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מהפיכת התקשורת הגבירה את הצורך האנושי לשמור סודות ולהסתיר מידע. צרכים אלה דוחפים את תורת ההצפנות לחזית המחקר המתמטי היישומי
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)18-24
מספר עמודים7
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך52
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

  • ihp
  • מתמטיקה יישומית
  • צפנים והצפנה
  • קריפטוגרפיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי