איך להגיע ליעילות מרבית בלמידה שיתופית בוויקי?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מחקר חדש של ד"ר אבנר כספי, חבר הסגל הבכיר באוניברסיטה הפתוחה, ושל מוסמכת האו"פ, אינה בלאו, בדק את השפעת השיתופיות על קבוצות לימוד המשתמשות בטכנולוגיית ויקי. המחקר שהוצג בכנס צ'ייס האחרון הוא אחד מארבעה שהציגה בלאו בכנס. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)30-32
מספר עמודים3
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך50
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • ויקי (Wiki)
  • למידה בקבוצות
  • שיתוף פעולה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי