אחרית דבר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מאמר סיכום לקובץ העוסק במקום שמילאה המוסיקה הגרמנית בהבניית הלאומיות הגרמנית. המאמרים בקובץ מציגים תמונה עשירה ומורכבת המצביעה על זיקה היסטורית בין מוסיקה לבין לאומיות גרמנית. אומנם, כל החוקרים מאוחדים בדעתם שבמהלך המאה ה-19 (וגם לאחר מכן) התקיים קשר הדוק בין מוסיקה לבין לאומיות בגרמניה, אולם טיבו של הקשר אינו חד משמעי. בראש ובראשונה דומה כי, יותר מששימשה המוסיקה גורם מחולל של תודעה לאומית, היא הייתה מכשיר, אמצעי, בידי הלאומיות המודרנית, הזקוקה לסמלים, למיתוסים, לסיפורים, לערוצים רבים ושונים כדי לקדם את מטרותיה.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלהקשיב למוסיקה וללאומיות (קובץ בעריכת הנרי וסרמן ובנימין פרל)
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים188-179
מספר עמודים10
מסת"ב (מודפס)9789650614799
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • לאומיות גרמנית
  • מוזיקה -- גרמניה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי