אחריות חברתית היא בראש ובראשונה שמירה על איכות הסביבה: ראיון עם אלי כהן מנכ"ל תרמוקיר: [ריאיון] : [מתוך מדור ראיונות]

אור קרסין, אריה רשף, אלי כהן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ראיון עם אלי כהן מנכ"ל תרמוקיר. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)135-141
מספר עמודים7
כתב עתהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
כרך5
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אדריכלות ובנייה -- היבטים סביבתיים
  • אחריות חברתית של ארגונים ועסקים
  • איכות הסביבה
  • אתיקה
  • ניהול
  • קיימות
  • תרמוקיר (מפעל)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי