"אחרות ואחרים" בפסטיבל תאטרון קהילתי, נובמבר 2002

נפתלי שם טוב, אשרת מזרחי-שפירא

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)76-81
מספר עמודים6
כתב עתבמה: רבעון לדרמה
כרך170
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • פסטיבלי תיאטרון
  • תיאטרון קהילתי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי