אחדות וייחוד: שתי קהילות שתי זהויות

Haim Saadoun

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהUnity and uniqueness: two communities two destinies
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)561-570
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך81
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

פורמט ציטוט ביבליוגרפי