אותיות שנבראו בהן שמים וארץ: המקורות והמשמעויות של העיסוק באותיות האלפבית כיחידות עצמאיות בספרות היהודית בעת העתיקה המאוחרת

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהLetters by which Heaven and Earth were created : the origins and the meanings of the perceptions of alphabetic letters as independent units in Jewish sources of late antiquity
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורמוסד ביאליק
מספר עמודים262
מסת"ב (מודפס)9789655361506
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

פורמט ציטוט ביבליוגרפי