אורתודוכסיה בצל אמנציפאציה: [ראיון]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על האורתודוקסיה היהודית בגרמניה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)4-6
מספר עמודים3
כתב עתיקינתון
כרך269
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • Jewish diaspora
  • Jews -- Emancipation
  • Jews -- Germany
  • Orthodox Judaism
  • אמנסיפציה (יהודים)
  • יהדות אורתודוקסית (בתפוצות)
  • יהודי גרמניה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי