אורן סופר: "אין לפלפל! עיתון 'הצפירה' והמודרניזציה של השיח החברתי והפוליטי"

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

כותר מתורגם של התרומהReview of: Oren Soffer, There Is No Place for Pilpul! : Hatzefira Journal and the Modernization of Sociopolitical Discourse
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)420-425
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך77
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי