אוצר המילים של המבוגרים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

עם ההזדקנות מורגשים שינויים בשימוש במבנים התחביריים וקשיים בשליפת מילים. השפה בגיל המבוגר מושפעת מהירידה בזיכרון, בראייה ובשמיעה, וכנראה מגורמים נוספים. המחקר בתחום עדיין בחיתוליו, אבל כבר יש מה ללמוד ממנו (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)58-59
מספר עמודים2
כתב עתדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
כרך100
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp
  • זקנה והזדקנות
  • שפה ושפות
  • תפקוד קוגניטיבי של קשישים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי