אוניברסיטה: מקורותיה האידיאיים והתגלמויותיה המגוונות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה בוחן את המקורות האידאיים שבסיס הדגמים המרכזיים של האוניברסיטה ואת התגלמויותיה המגוונות של האוניברסיטה במהלך מאות שנות היווצרותן של מערכות ההשכלה הגבוהה במקומות שונים בעולם. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)23-68
מספר עמודים46
כתב עתעיונים בחינוך:כתב עת לעיון ומחקר בחינוך
כרךקץ האקדמיה בישראל?
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

 • ihp
 • אוניברסיטאות
 • חינוך גבוה
 • חינוך גבוה -- אירופה
 • חינוך גבוה -- ארצות הברית
 • חינוך גבוה -- היסטוריה
 • מבנה ארגוני
 • מוסדות להשכלה גבוהה
 • מחקר
 • מימון
 • מרצים
 • סטודנטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי