אוניברסיטאות פתוחות במערכות השכלה גבוהה: הרחבת הזדמנויות למידה לאוכלוסיות מבוגרים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

במאמר דן המחבר באופנים שבהן מרחיבות האוניברסיטאות הפתוחות את הזדמנויות הלמידה למבוגרים תוך התייחסות לנושאים הבאים: הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה, אוכלוסיות היעד המגוונות של האוניברסיטאות הפתוחות, תכניות לימוד גמישות ועוד
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)55-66
מספר עמודים12
כתב עתגדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • אוניברסיטאות
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חינוך גבוה
  • חינוך מבוגרים
  • טכנולוגיית המידע
  • למידה מרחוק
  • סטודנטים
  • תוכניות לימודים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי