אומרים ישנה ארץ: [ביקורת ספרים]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר עוסק בארבעה נושאים עיקריים, שעניינם תכנים ומתודולוגיה: הסתכלות במבט על; לימוד ההיסטוריה שמאחורי הגאוגרפיה; הלימוד הכוללני; תפקידה החשוב של ירושלים (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהYehoshua Ben Arieh. The Making of Eretz Israel in the Modern Era 1799-1949: A Historical Geographical Study: [Book Reviews]
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)104-107
מספר עמודים4
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך148
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • בן-אריה, יהושע -- כיצד נוצרה ארץ ישראל בעת החדשה, 1949-1799

פורמט ציטוט ביבליוגרפי