אולה רימר; הראשון שמדד את מהירות האור

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10-13
מספר עמודים4
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךח'
מספר גיליון6
סטטוס פרסוםפורסם - 1978

IHP publications

  • ihp
  • מהירות האור
  • רימר, אולה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי