אוכל שתייה גבר אשה: על אוכל ומגדר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
כותר פרסום המארחמסע סביב רעיון
כותר משנה של פרסום המארחאוכל – מזון למחשבה
עורכיםמאיה גייר
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי