אוכל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילון

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלקסיקון סוציולוגי לעת קורונה
עורכיםאורי רם, שלמה סבירסקי , ניצה ברקוביץ'
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורמרכז אדווה וסוציולוגיה ישראלית
עמודים9-10
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

פורמט ציטוט ביבליוגרפי