אוטומטים ושפות פורמליות

Judith Gal-Ezer, שמואל זקס, Anat Lerner, בני פרידמן, נסים פרנסיז, בת-שבע כהן (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

הקורס כלול בסדרה של קורסים המקנים את היסודות התאורטיים במדעי המחשב, ודן בבעיות מתמטיות בסיסיות המונחות ביסודם של מדעי המחשב. מטרת הקורס היא הכרת המודלים החישוביים היסודיים והשוואת כוח החישוב שלהם, ובמקביל – הכרת המשפחות היסודיות של שפות פורמליות. --
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מהדורהמהדורה שנייה מתוקנת
מסת"ב (מודפס)9653025457, 9653025473
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

הערה ביבליוגרפית

course book revised edition

Keywords

  • ULI

פורמט ציטוט ביבליוגרפי