"אובדן" בבימויה של נורית אביב: קולנוע דוקומנטרי כחקירה אינטלקטואלית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)114-118
מספר עמודים5
כתב עתעין בעין: כתב-עת לקולנוע ווידיאו
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • אבדן (סרט)
  • אביב, נורית
  • סרטי תעודה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי