אהרן עפג'ין והעלייה מצפון תימן: דיון היסטוגרפי

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)88-103
מספר עמודים16
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך84
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריוגרפיה יהודית
  • טביב בן אברהם
  • טביב, אברהם
  • יהודי תימן
  • יהודי תימן -- חידן
  • עלייה וקליטה -- יהודי תימן
  • עפג'ין, אהרן
  • תעודות ומקורות היסטוריים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי