אגריה בהר-נבו

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)49-68
מספר עמודים20
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך27
סטטוס פרסוםפורסם - 1983

הערה ביבליוגרפית

כולל שני קטעים מתורגמים מן הספר "מסע אגריה" (ע' 58-68).

IHP publications

 • ihp
 • Christian pilgrims and pilgrimages
 • Christian shrines
 • Church buildings
 • Eretz Israel -- History -- 70-638, Destruction of the Second Temple to rise of Islam
 • Nebo, Mount (Jordan)
 • Tourism -- History
 • אגריה
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המשנה-תלמוד (70-550 לספירה)
 • הר נבו
 • מבני כנסיות
 • מסעות
 • מקומות קדושים לנצרות
 • עלייה לרגל (נצרות)

RAMBI publications

 • rambi
 • Christian pilgrims and pilgrimages -- Eretz Israel
 • אגריה
 • Nebo, Mount (Jordan)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי